Zweden

Info

Mijn naam is Seline Palm. Begin 2015 ben ik afgestudeerd in de Wijsbegeerte. Voor mij was de keuze om filosofie te gaan studeren gemakkelijk: ik ben van jongs af aan al geïnteresseerd geweest in de werking van de menselijke geest en de diversiteit aan perspectieven waarmee men naar de wereld en het leven kijkt.  Denkkaders, zienswijzen, levensbeschouwingen, filosofieën, theorieën… you name it: dat is wat mij fascineert. Wie ben ik, wie ben jij en waarom denken wij over dingen zoals we doen? Wat is de invloed van onze omgeving en onze ervaringen op de manier waarop we naar de wereld en het leven kijken? Wie heeft er gelijk? En wat is de beste vorm van samenleven in het licht van de mogelijkheid dat niemand ooit écht gelijk kan hebben?

Afgestudeerd!

Van de academie naar de samenleving

Al vanaf het begin van mijn studie ben ik van mening dat de relevantie van de filosofie vooral gelegen is in haar praktische aard. Mens en maatschappij moeten profiteren van de vele inzichten die de filosofie te bieden heeft. Een dergelijk streven vereist dat we haar toegankelijk en interessant moeten maken voor degenen die er meer van willen weten. Daarom dat ik naast mijn doctoraal ook mijn eerstegraads lesbevoegdheid heb gehaald. Het onderwijs is immers één van die plekken waar deze relevantie optimaal benut kan worden. Sinds september 2015 geef ik les aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht en mag ik sinds oktober scholieren op het Gymnasium Apeldoorn wegwijs maken in dit prachtige vak.

Naast deze bezigheden onderhoud ik al jaren een moestuin. De combinatie van filosofie en tuinieren is heilzaam voor mij: filosofie verrijkt mijn geest, terwijl de tuin mij letterlijk ‘met beide benen aan de grond’ houdt. Ik wil laten zien dat er veel filosofische inzichten te krijgen zijn uit zoiets ‘gewoons’ als de tuin. Inzichten over bijvoorbeeld het denken over onszelf, over de omgang met anderen en over onze relatie met onze natuurlijke omgeving. Welke wijsheden bevat de tuin en wat kan zij ons leren?

Vandaar dat ikMaart '14 de Groene Filosoof heb opgericht. Om te laten zien dat filosofie wel degelijk toegepast kan worden op alledaagse onderwerpen. En andersom: dat gewone onderwerpen, zoals een composthoop, aanleiding geven tot verwondering en filosofische vraagstukken.

Leef (niet) in het verborgene

Volgens Epicurus is het beter om in het bijzijn van vrienden een teruggetrokken leven te leiden en je vooral niet te bemoeien met de maatschappij en de politiek. Ongehinderd door de onvermijdelijke problemen en  de angsten die deelname aan de samenleving met zich meebrengt, is de weg vrij om de geest te openen en een waarlijk gelukkig leven te kunnen leiden.

Ik denk anders. Om de filosofie te kunnen laten groeien, moeten filosofen bereid zijn te luisteren naar inzichten van buitenaf. De poort van de ivoren tuin moet open. Daarom ben ik altijd nieuwsgierig naar mensen die de samenwerking willen aangaan.

Ik hoor graag van u.

Seline

Glaskogen